Навчально-наукова лабораторія для студентів
Черкаський державний технологічний університет

Читати докладно про проект


Номер заявки: 34

Навчальний заклад: Черкаський державний технологічний університет

Факультет: економіки та управління

Що потребує університет: Мультимедійний проектор (13000 грн) , інтерактивна дошка (29 000), 16 ноутбуків/комп'ютерів

Приблизна вартість: 300 000 грн.

Дедлайн: до 1.09.2017

Обгрунтування і деталі проекту:
Актуальність проекту.
Соціально-активний університет є однією з найефективніших моделей інноваційного розвитку вищої шкіли України, яка не просто надає освітні послуги особам, що навчаються, а й розвиває громаду, залучає батьків та громадськість міста до розв’язання освітніх, соціальних, фінансових проблем які існують як в університеті так і в громаді (місті). Саме університет має стати одним з ініціаторів та центрів розвитку місцевої громади, сучасним освітнім, інформаційно - ресурсним центром міста.
Інформатизація суспільства – це перспективний шлях до економічного, соціального та освітнього розвитку. Інформаційні та комунікаційні технології становлять вагому частку світового виробництва, що спричиняє глобальний перерозподіл як ринку праці, так і ринку освітніх послуг. Суспільство, яке дбає про своє майбутнє, має усвідомити колосальні можливості нових інформаційних технологій і навчитися грамотно застосовувати їх насамперед в освіті. Все це означає, що необхідно постійно готувати дітей до життя у суспільстві, яке базується на інформаційних технологіях. Поява нових технологій обробки, передачі, одержання та збереження інформації відкриває нові можливості застосовування комп’ютерів у навчально - виховному процесі. Знати комп’ютер, вміти грамотно користуватися можливостями інформаційно-комунікаційних технологій повинні насамперед викладачі - бо саме вони «тиражуватимуть» ці знання в масштабах країни, а також студенти, тому, що саме останнім жити і працювати у цифровому суспільстві найближчих десятиліть. Таким чином, - найважливіше завдання в умовах інформаційного суспільства – навчити дітей ефективно користуватися інформаційними технологіями, і від успішного вирішення цього завдання визначальною мірою залежатиме розвиток нашої країни та її місце у світовій спільноті.
Проект орієнтований на вирішення проблеми впровадження сучасних інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховний процес університету, а також розробки та впровадження соціальних проектів у розвиток громади (міста).
Інноваційність проекту полягає в комплексному вирішенні проблеми: оснащення університету новими сучасними комп’ютерними та мультимедійними засобами не тільки підвищить якість навчально-виховного процесу, управлінської діяльності, забезпечить перехід до якісно нових інформаційно комунікаційних технологій а й покращить використання ресурсів університету, як того вимагає модель громадсько активного університету, для всіх членів громади.
Соціально-економічна спрямованість.
Розширення послуг на базі університету стимулює до створення всіх необхідних умов для того, щоб його приміщення використовувалось, як громадський освітній, культурний центр міста.
Реалізація даного проекту перетворить університет в сучасний інформаційно - ресурсний осередок міста з доступом до сучасних комп’ютерних та мультимедійних систем, Інтернету.
Реальна можливість виконання проекту ґрунтується на фінансовій підтримці проекту.
Очікувані результати проекту:
- створення єдиного інформаційного простору університету з використанням мережевих технологій;
- можливість значно підвищити ефективність навчання;
- оволодіння учасниками проекту новими інформаційними технологіями;
- оновлення змісту навчання шляхом підвищення рівня ефективності
використання інформаційно - комунікаційних технологій в університеті;
- створення сприятливих умов для інтелектуального, соціального, -
морального становлення особистості студента;
- становлення університету як громадсько активного осередку та наукового центру міста;
- зросте соціально-економічний розвиток університету;

Автор заявки: Журба Інна Олександрівна
Якщо Ви бажаєте зв'язатися напряму з автором заявки, звертайтеся за контактною інформацію до нашого центру за телефоном +38 (063) 851-36-36


Фотографії проекту